Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis,Hirudo Orientalis,Hirudo Verbana) tedavisinin tarihte Mısır’dan Roma’ya, Pers, Hindistan, Çin, Anadolu ve Avrupa gibi birbirinden farklı coğrafyalarda bulunan farklı medeniyetlerin tarihlerinde birbirlerinden bağımsız olarak tedavi amaçlı kullanıldığı tespit edilse de  en eski bulgular M.Ö. 1500 yıllarında Babil hekimlerine dayanır. Galen (130-201) ve İbni Sina (980-1037) tedavilerinde sülüğü sık kullandıklarını not etmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı’da da hastalık tedavisinde yaygın olarak kullanılmıştır. Peygamberimizin “Sülük bir şifa kaynağıdır.” olarak rivayet edilen hadisi, Müslüman toplumlarda sülük tedavilerini yaygınlaştırmıştır.

Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde tıbbi sülüklerin salgısında her birinin etkinliği farklı yüzden fazla çeşit insan organizması için yararlı enzim ve peptit bulunduğu tespit edilmiştir. Dünyanın en önemli ilaç ve tedavi akreditasyon kuruluşu olan Amerikan FDA (Food Drug Administration) tarafından 2004 yılında tıbbi cihaz olarak kabul edilmiştir. Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Rusya, Avustralya gibi pek çok gelişmiş ülkede “Leech Therapy” olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

hirudoterapi